Theorie weetjes

Op deze pagina vindt je een aantal oefen vragen om je vaardigheid in theorie te testen.
Bij afname van een compleet lespakket krijg je een leerset om je voor te bereiden op het theorie examen. Kom je er zelf niet uit dan mag je als leering van ons altijd vragen om extra leer ondersteuning.

Recent Articles List

Moet u de ambulance voor laten gaan?

Nee, De ambulance voert geen bijzondere signalen en is daarom geen voorrangsvoertuig.

U wilt hier de bromfietser inhalen; mag dat?

Ja, Het inhaalverbod geldt uitsluitend voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Een bromfiets is geen motorvoertuig.

Mag u hier 50 km per uur gaan rijden?

Ja, dit bord geeft een adviessnelheid aan.

U stopt hier om een mobiel telefoongesprek te voeren; mag dat?

Nee, het vrijwillig stilstaan langs een fietsstrook is verboden.

Mag u met een auto met aanhangwagen of caravan bij dit bord doorrijden?

Nee. Het bord C10 geeft een geslotenverklaring aan voor motorvoertuigen met aanhangwagens.

Moet u de voetganger voor laten gaan?

Ja, u wilt links afslaan en de voetganger blijft de doorgaande rijbaan volgen. Rechtdoorgaand dient hier te worden voorgelaten..

U wilt rechtdoor; moet u de tram voor laten gaan?

Ja, voor bestuurders van trams gelden afwijkende regels m.b.t. de voorrang. U moet op gelijkwaardige kruispunten, bestuurders van trams die van links of van rechts komen altijd voorrang verlenen.

Mag u bij dit bord rechts afslaan?

Nee, dit bord geeft een verplichte rijrichting aan.

Mag u bij dit bord rechts afslaan?

Ja. Dit bord geeft aan dat de eerste zijstraat rechts, doodlopend is

Is het oprijden van een invoegstrook naar de doorgaande rijbaan een bijzondere manoeuvre?

Ja, Het oprijden van een invoegstrook naar de doorgaande rijbaan is een bijzondere manoeuvre. U dient overige bestuurders op de doorgaande rijbaan voor te laten gaan.Copyright Rijschool Diana © 2013. All Rights Reserved.