2ToDrive

Autorijles vanaf 16,5 jaar
Start nu met de spoedcursus autorijbewijs vanaf 16,5 jaar bij Autorijschool Diana!


Vanaf 1 november 2011 bestaat de mogelijkheid reeds te starten overal in Nederland met de auto rijlessen vanaf 16,5 jaar. Zodra je de leeftijd hebt bereikt van 17 jaar kun je praktijk examen doen voor het auto rijbewijs. Nadat je bent geslaagd met 17 jaar voor je autorijbewijs kan je met 5 door jezelf uitgekozen begeleiders zelf rijden totdat je 18 jaar bent. Daarna mag je alleen gaan rijden!

Voor iedere snelcursus voor de autorijlessen met 17 jaar kan je in Hardenberg en omgeving bij autorijschool Diana snel terecht en kun je het auto rijbewijs reeds halen in 10 dagen met spoed autorijles nemen, of je kunt de spoedcursus auto rijbewijs spreiden over enkele weken. Je begint bij ons je eventuele spoed autorijopleiding met de vrijblijvende rijtest over waarna je meteen weet waar je aan toe bent en er zodoende maatwerk voor je wordt verzorgd. Terwijl je eerste rijles neemt, bekijkt autorijschool Diana jouw feeling voor het autorijden en hoeveel rijlessen je nodig hebt. Daarnaast ontvang je in al onze rijlespakketten een gratis online theoriecursus.

Zo werkt het
* Vanaf het moment dat je 16 jaar bent geworden mag je het theorie examen afleggen. Deze theorie certificaat blijft anderhalfjaar geldig.

* Als je hiervoor geslaagd bent mag je vanaf je 16,5 jaar beginnen met de auto praktijk rijlessen.


* voor je 17de verjaardag mag je de tussentijdstoets (ttt) examen afleggen.

* Na je 17de verjaardag mag je praktijk examen afleggen.

Na het behalen van het auto rijbewijs moet je tot je 18e verjaardag onder begeleiding rijden met de door jouw zelf gekozen coach(es). Je mag maximaal 5 begeleiders opgeven en deze komen op een begeleiderpas te staan.

Aan de begeleiders zijn de volgende eisen verbonden
Deze moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs voor de personenauto en deze tijdens de begeleiding altijd bij zich hebben.
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden

Minderjarigheid van de bestuurder
Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden. De minderjarige bestuurder is wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig.

Sanctie bij rijden zonder begeleider
Rijdt de 17-jarige zonder begeleider, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaart. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen. Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, na het bereiken van je 18 jarige leeftijd.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden
Door de jongeren eerder te laten beginnen hebben ze meer rijervaring als ze alleen de weg op gaan. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.
Autorijles vanaf 16,5 jaar Start nu met de spoedcursus autorijbewijs vanaf 16,5 jaar..Lees verder
Gratis theorie training Start nu direct de gratis online theoriecursus voor auto....Lees verder
Rijtest Welke rijopleiding is het meest geschikt voor jou?
Doe nu de rijtest! Bel ons


Copyright Rijschool Diana © 2013. All Rights Reserved.